Zasilek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny - kinderbijslag - należy się każdej osobie zatrudnionej legalnie w Holandii, która ma 1 lub więcej dzieci. Zasiłek wypłacany jest kwartalnie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku i wynosi w zależności od wieku dziecka od 191,65 do 273,78 euro. Wysokość zasiłku rośnie wraz z wiekiem dziecka i nie jest zależna od dochodów.

 

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy oprócz wniosku dołączyć takie dokumenty, jak:

 

  -  kopia paszportu lub dowodu osobistego partnera

  -  kopia numeru sofi

  -  europejskie akty urodzenia dzieci

  -  numery pesel całej rodziny

  -  zaświadczenie o nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce z Ośrodka Pomocy Społecznej w mieście lub gminie

  - numer konta

  - jeden z ostatnich salarisów (specyfikacji zarobkowej) 

 

Wysokość zasiłku na każde 1 dziecko wynosi:

 

Wiek od 0 do 5 lat    - 191,65€  na kwartał

 

Wiek od 6 do 11 lat   - 232,71€  na kwartał 

 

Wiek od 12 do 17 lat  - 273,78€  na kwartał

 

O zasiłek rodzinny możemy starać się do roku wstecz. Ponieważ urząd w Holandii będzie chciał dowodów, że dziecko w Polsce jest na Pana/i utrzymaniu, należy przesyłać do Polski kwotę conajmniej 420 € na kwartał na każde dziecko, najlepiej na konto dziecka lub opiekuna wymieniając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka. 

www.tomek-consultancy.nl
Odbierz swój podatek